Kosár

A kosár üres.

Kategóriák

Törzsvásárlói program

A Brillbird Törzsvásárlói kártyát minden vásárlás alkalmával hozd magaddal! A kártyát mindig fizetés előtt kell átadnod a pénztárnál / futárnak / viszonteladónak!
A pontokat kedvezményre válthatod a programban résztvevő szaküzletekben, a területi képviselőknél és webáruházunkban,  Minden levásárolt 10.000 forint után 1 pontot írunk jóvá a kártyádon. Aktuális pontegyenlegedről a Pontjaim alakulása menüpont alatt tájékozódhatsz.

A Brillbird Törzsvásárlói programmal kapcsolatos részleteket, feltételeket megtalálod a www.brillbird.hu/torzsvasarlo oldalon. Itt nézheted meg a folyamatosan frissülő, pontjaidért megszerezhető kedvezményeket , valamint a pontegyenleged (az első feltöltéstől). A pontokat  kedvezmény érvényesítésének napján lenullázuk. Te döntöd el, hogy melyik kedvezményre hajtasz. A kedvezmény egyszeri vásárlásnál érvényesíthető.

5 PONT 5% KEDVEZMÉNY
egy alkalommal
10 PONT 10% KEDVEZMÉNY
egy alkalommal
20 PONT 15% KEDVEZMÉNY
egy alkalommal

GYAKORI KÉRDÉSEK


 

Rendelkezel korábbi Törzsvásárlói kártyával, de nem vásárolsz webáruházban:

Váltsd ki a kártyádat egy BrillBird Partnernél és vidd magaddal meglévő pontgyűjtő füzeted, hogy jóváírják pontjaidat!


Nem rendelkezel még Törzsvásárlói kártyával:

Térj be egy Brillbird üzletbe, vagy regisztrálj a www.brillbird.hu/torzsvasarlo oldalon.


 

Mi történik, ha elfelejtettem elvinni a kártyámat a vásárláskor?

A kártyára pontot jóváírni csak a vásárlással egy időben lehetséges. Mindig vidd magaddal Brillbird Törzsvásárlói kártyádat!


Mikor válhatom be pontjaimat?

Bármikor, amikor összegyűlik az adott kedvezményre jogosító pont mennyisége. Ekkor, egy vásárlás alkalmával kedvezményt kapsz és a pontjaidat lenullázódnak.


ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)

Az Brillbird Erurope Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye:1066 Budapest, Ó utca 46) – a továbbiakban: Brillbird Kft.) által biztosított Brillbird Törzsvásárlói program kártya felhasználásával kapcsolatban.

1. A kártya igénylése:

Kártyát igényelhet minden 16. életévét betöltött, szakmabelinek minősülő természetes személy. Viszonteladók nem vehetnek részt a Törzsvásárlói programban.

Viszonteladónak minősülnek azok a gazdálkodó szervezetek illetőleg személyek, akik a Brillbird Kft. üzleteiben vásárolt termékeket továbbértékesítik. A Törzsvásárlói kártya igénylésének feltétele a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadása. A programba való jelentkezési lap elektronikus úton történő kitöltése az általános Szerződési Feltételek elfogadásának minősül. A kártya igényléséhez az igénylőnek legalább a nevét és a lakcímét (levelezési címét) és email címét meg kell adnia, ezen adatok szolgáltatása hiányában az igénylés befogadását a Brillbird Kft. megtagadhatja.

A Törzsvásárlói kártyát a Brillbird Kft. szabályszerű igénylés esetén ingyenesen állítja ki és az igénylést követően a vásárlás alkalmával adja át személyesen, vagy webáruházas rendelés esetén a megadott címre.

2. A Törzsvásárlói kártya használata:

A Törzsvásárlói kártya birtokosa a kártya használata révén jogosult az „Brillbird Törzsvásárlói programban való részvételre és a program során a későbbiekben a Brillbird Kft. által biztosított kedvezmények igénybe vételére. Az aktuális kedvezményekről és a kártyabirtokos aktuális pontegyenlegéről a Brillbird Kft. a www.brillbird.hu honlapon, valamint pontértesítő e mailben tájékoztatja a kártyabirtokosokat. A Törzsvásárlói kártyán jóváírt pontok készpénzre nem válthatók. A kártyabirtokos a Brillbird üzletekben történt vásárlásai során a vásárlás értékével arányosan (10000 forintonként 1 pont) pontokat kap, amennyiben a pénztárnál a fizetést megelőzően bemutatja a kártyáját.

A kártyabirtokosnak kizárólag belföldön van lehetősége a vásárlás értékének megfelelő pontok gyűjtésére azon viszonteladó partnereknél, ahol a programot működtetik.

A jóváírt pontok a későbbiekben a jóváírást követő 2 éven belül a kártyabirtokos igénye szerint bármikor beválthatók a Brillbird Kft. által kínált kedvezményekre.

A 2 éven túl, a kártyabirtokos által fel nem használt pontok elvesztik érvényességüket, a továbbiakban nem válthatók be. A pontbeváltás során a Brillbird Kft. a kártyabirtokosok személyazonosságát nem vizsgálja, ezért az esetleges illetéktelen kártyafelhasználásért való felelősségét kizárja. A pontbeváltást akadályozó műszaki hiba esetén az Brillbird Kft. ésszerű időn belül gondoskodik a hiba kijavításáról.

A sérült Törzsvásárlói kártyán a Brillbird Kft. jogosult a pontok jóváírását megtagadni. A kártyát kizárólag szakmabelinek minősülő természetes személy jogosult felhasználni, gazdálkodó szervezetek illetőleg viszonteladók nem jogosultak a kedvezmények igénybevételére és a természetes személy nevére kiállított kártya felhasználására. A megadott személyes adatok felhasználhatók annak érdekében, hogy a viszonteladói minőséget és a kártyával való visszaéléseket a Brillbird Kft. ellenőrizze.

A Brillbird Kft. fenntartja a jogot arra, hogy az esetleges jogtalan vásárlással szerzett pontokat levonja a programban részt vevő vásárló számlájáról, és egyidejűleg fenntartja a jogot a programban való részvétel megszüntetésére. A kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a Brillbird Kft. nem köteles, de jogosult a programból való törlést vagy a pontszám levonását megelőzően vagy azzal párhuzamosan a kártyabirtokos részére az általa megadott elérhetőségére (postai úton vagy e-mailen keresztül) közvetlenül vagy jogi képviselője útján értesítést küldeni, amelyben az ÁSZF rendelkezéseinek megsértését közli.

3. Eljárás a Törzsvásárlói kártya elvesztése, megsemmisülése, sérülése esetén:

A kártyabirtokos a kártya elvesztése, sérülése vagy megsemmisülése esetén bármikor ingyenesen újabb Törzsvásárlói kártyát igényelhet, ebben az esetben a Brillbird Kft. a korábbi kártyát érvényteleníti. Új Törzsvásárlói kártya a Brillbird Kft. által üzemeltetett központi üzletünkben igényelhető. (1066 Budapest, Ó utca 46.). Az új Törzsvásárlói kártyán a Brillbird Kft. a korábbi kártyán gyűjtött pontokat nem írja jóvá.

4. A szerződés időtartama, megszűnése:

A Törzsvásárlói kártya felhasználására vonatkozó jelen szerződés a felek között határozatlan időre jön létre, a szerződést a kártyabirtokos bármikor, indoklás nélkül jogosult azonnali hatállyal írásban felmondani (Cím: Brillbird Kft. 1066 Budapest, Ó utca 46. assistant@brillbird.hu). A Brillbird Kft. úgyszintén bármikor jogosult a jelen szerződés indoklás nélküli felmondására, ebben az esetben a Törzsvásárlói kártyán addig jóváírt pontok és egyéb kedvezmények a felmondás közlését követő 60 napon belül használhatók fel, illetőleg vehetők igénybe. Egyedi esetben a Brillbird Kft. a felmondásról írásban értesíti a kártyabirokosokat. Amennyiben azonban a Brillbird Kft. a Törzsvásárlói program befejezése mellett dönt és emiatt valamennyi kártyabirtokossal kötött megállapodást felmondja, a felmondásról és a Törzsvásárlói program befejezéséről előzetesen 30 nappal a www.brillbird.hu honlapon, valamint a Brillbird Kft. üzlethelyiségeiben a vásárlók számára jól látható helyen elhelyezett hirdetménnyel tájékoztatja a kártyabirtokosokat.

A Törzsvásárlói program befejezésének időpontja a tájékoztató hirdetményben megjelölt időpont. A tájékoztató közzétételének időpontját követően a továbbiakban Törzsvásárlói kártya nem igényelhető, a Törzsvásárlói kártyán a kártyabirtokosok által addig gyűjtött pontok a Törzsvásárlói programnak a hirdetményekben meghatározott befejezési időpontját követő 60 napon belül válthatók be.

A szerződés megszűnik az utolsó kártyahasználatot követő 3 év elteltével, melyről a Brillbird Kft. értesíti a kártyabirtokost.

5. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása:

A Brillbird Kft. jogosult a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására az általa nyújtott szolgáltatások színvonalának növelése, hatékonyabbá tétele, valamint új szolgáltatás bevezetése érdekében. A Brillbird Kft. előzetesen a www.brillbird.hu honlapon, valamint a Brillbird üzlethelyiségeiben a vásárlók számára jól látható helyen elhelyezett hirdetménnyel tájékoztatja a kártyabirtokosokat az ÁSZF módosításáról, a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal. A tájékoztatás tartalmazza a pontos utalást az ÁSZF módosított rendelkezéseire, a módosítás hatályba lépésének időpontját, a módosított ÁSZF elérhetőségét, a kártyabirtokosokat megillető, azonnali hatályú felmondás feltételeiről szóló tájékoztatást. Amennyiben a kártyabirtokos a módosítást nem kívánja elfogadni, a hirdetmény szerinti tájékoztatásban megjelölt hatályba lépési határidőtől számított 30 napon belül azonnali hatállyal jogosult írásban felmondani a szerződést.

A határidő lejárta után az ÁSZF módosítását a kártyabirtokos részéről elfogadottnak kell tekinteni.

6. Adatvédelem

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az interneten a www.brillbird.hu/adatvedelem címen.

Jelen ÁSZF részeként a kártyabirtokos elfogadja az általa elolvasott és megértett adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, és az abban meghatározott célokból és feltételekkel járul hozzá ahhoz, hogy az Ő személyes adatait a Brillbird Kft. kezelje.

7. Egyéb rendelkezések:

Az előforduló esetleges nyomdahibákért és egyéb elírásból adódó hibákért a Brillbird Kft. nem vállal felelősséget. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Budapest, 2016 . január

Légy naprakész

Értesülj egy pillantás alatt a legújabb körmös hírekről, kedvezményekről és újdonságokról!