RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT

Utazási utalvány nyereményjáték BrillBird 2024.05.08-31

(„Szabályzat”)

1.       Szervező és Szabályzat

 

Az BrillBird Europe Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1066. Budapest, Ó utca 46., Cg. 01-09-953061 Adószám: 23102426-4-42,, a továbbiakban: „Szervező") meghirdeti az alábbiakban részletezett nyereményjátékot (a továbbiakban: „Nyereményjáték”).

A Nyereményjáték feltételeit magában foglaló jelen szabályzat (Szabályzat) a Nyereményjáték honlapján elérhető: https://www.brillbird.hu/nyerjutazast

1.       A Nyereményjáték tárgya

 

A Szervező 2024. május 8-ával indulva nyereményjátékot hirdet. A Szervező által forgalmazott termékeket a Szervező webshopjában (brillbird.hu), telefonos applikációban, a szepkormok.hu oldalon, fizikai üzletében (BrillBird Westend Budapest, József körút 44. Körömszaküzlet, Aréna Mall BrillBird, Szépkörmök Buda márkabolt), hivatalos viszonteladóinknál, és futárainál1 (Résztvevő értékesítési pontok), vásárló vevők, akik a nyereményjátékban való részvételhez szükséges regisztrációt elvégzik (Játékosok) között összesen 1 darab 300.000 Ft értékű INVIA utazási utalvány (Nyeremény) kerül kisorsolásra (Sorsolás).

1 A nyereményjátékban résztvevő viszonteladók és futárok listája megtekinthető a https://www.brillbird.hu/viszonteladok weboldalon.

 

1.       Nyereményjáték időszaka

 

A Nyereményjáték során a Játékosok a jelen Szabályzatban meghatározott időszakban (Időszak) kötelesek teljesíteni a feltételeket, hogy jogosultak legyenek az adott időszakot lezáró Sorsoláson való részvételre.

A Nyereményjátékban való részvételhez szükséges feltételek teljesítésének időszaka: 2024.05.08.-2024.05.31.

1.       A részvétel feltételei

 

A Nyereményjátékban való részvételhez a Játékosnak a Résztvevő értékesítési ponton történt vásárlásának számláját/ blokkját fel kell töltenie a https://www.brillbird.hu/nyerjutazast weboldalra (Landing oldal) fényképként jól látható módon (a termékek, számlaszám és dátum beazonosíthatóságának érdekében) a „Számla csatolása” mezőbe és a kódját egyaránt be kell írnia a „Számla sorszáma” mezőbe. (Amennyiben a blokkon nem látható termék megnevezés, úgy a vásárlónak magánszemélyre kiállított számlát kell kérnie a vásárlásról, és azt feltöltenie a „Számla csatolása” mezőbe.) A Játékosnak ezután el kell fogadnia a nyereményjátékhoz kapcsolódóan a jelen szabályzatot, a Szervező adatvédelmi tájékoztatóját, meg kell adnia nevét, e-mail címét és telefonszámát és hozzá kell járulnia e személyes adatai kezeléséhez és a megfelelő gomb megnyomásával ki kell fejeznie a nyereményjátékban való részvételi szándékát (Feltételek).

A Feltételek részbeni teljesítése, így különösen is önmagában a Termék megvásárlása nem jogosítja a Játékost a Sorsoláson való érvényes részvételre.

1.       Sorsolás és díjazás

 

 

A Szervező 2024.06.03-án tart Sorsolást. A Sorsolás keretében a Szervező (vagy a Szervező által erre felhatalmazott személy) a Játékosok közül véletlenszerűen választ egy nyertest, számítógépes sorsolással.

A Szervező (vagy a Szervező által erre felhatalmazott személy) a Sorsolást követően vizsgálja, hogy a kisorsolt Játékos a Feltételeket teljesítette-e és a Sorsoláson érvényesen vett-e részt. Amennyiben a Sorsolást követően derül ki, hogy a Játékos a Feltételeket nem teljesítette és a Sorsoláson nem érvényesen vett részt, a Szervező a Sorsolást érvényteleníti és új Sorsolást tart a körülmények szerint elvárható leghamarabbi időpontban, de legkésőbb a Sorsolást követő napon.

A Szervező (vagy a Szervező által erre felhatalmazott személy) Sorsolás keretében kisorsolt nyertes Játékos személyére vonatkozó döntése végleges, ellene kifogásnak, jogorvoslatnak helye nincs.

A Szervező a Nyereményjáték alatt összesen 1 darab Nyereményt sorsol ki.

A Nyeremény: 300.000 Ft értékű INVIA utazási utalvány.

Az eredményről a Szervező a nyertes Játékost a részvételi szándék kifejezésekor megadott e-mail címen értesíti. A Nyeremény elküldéséről a Szervező gondoskodik, annak költségeit viseli.

1.       Nyereményjáték során kezelt adatok

 

A Szervező a Nyereményjáték során a következő adatokat kezeli:

.                      A nyertes Játékos neve/ felhasználó neve,

.                      A nyertes Játékos e-mail címe,

.                      A nyertes Játékos telefonszáma

 

Az Adatok gyűjtése a Nyereményjáték lebonyolításához feltétlenül szükséges. A Játékosok a Nyereményjátékban való részvétel feltételként (a Feltételek teljesítésével) az Adatok Szervező általi kezeléséhez kifejezett hozzájárulást kell, hogy adjanak.

8. Vegyes rendelkezések

A jelen Szabályzat szerinti feltételekre, időszakra és a sorsolásban való érvényes részvételre vonatkozó előírásoknak nem megfelelő Játékos kisorsolását a Szervező érvénytelennek tekinti, az ilyen Játékosok a Nyereményjátékban nem vesznek részt.

A Szervező a részvételhez szükséges, a nyertes Játkos által megadott e-mail cím használatára való jogosultságot nem vizsgálja, azok harmadik személy általi használatáért a felmerült károkért felelősséget nem vállal.

A Szervező minden felelősségét kizárja a Játékos által regisztrált felhasználói fiók vagy a nyertes Játékos által megadott e-mail cím használatához kapcsolódó problémákért (így például a kapott üzenetek figyelmen kívül hagyása, levélszemétbe érkezés vagy más ok miatt az észlelés elmaradása vagy késedelme, megtelt postafiók miatt a kézbesítés meghiúsulása, felhasználói fiók letiltása a tárhely-szolgáltató által, stb.).

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai, munkatársai.

A Szervező fenntartja a jogot jelen Szabályzat módosítására vagy a Nyereményjáték visszavonására.

 

A jelen Szabályzatra a magyar jog az irányadó és a Nyereményjátékon való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.