NYEREMÉNYJÁTÉK

tájékoztató

 

1) A Játék szervezője és lebonyolítója (a továbbiakban: Szervezők): BrillBird Europe Kft. (székhely: 1066 Budapest Ó utca 46. 1.em 1. cégjegyzékszám: 01-09-953061 adószám: 23102426-4-42).

 

ügyfélszolgálat, panaszkezelés: BrillBird Europe Kft.

telefonszám: +36-30-462-2236

e-mail: rendeles@brillbird.hu

 

2) A játék elnevezése

 

A Szervezők nyereményjátékot indítanak a jelen Tájékoztatóban meghatározott feltételekkel.

A játék elnevezése: BrillBird Nyereményjáték (a továbbiakban: Játék)

 

3) A Játék meghatározása, részvétel a Játékban, a Játék időtartama

 

3.1) A Játékra jelentkező (a továbbiakban: Játékos) a Játékban részt úgy vehet részt, ha

(i.) 2024. február 29. 13 óra 00 perc és 2024. március 14. 23 óra 59 perc között beköveti a BrillBird magyar Facebook oldalát (https://www.facebook.com/BrillBirdHungary),

(ii.) a Játékról szóló eredeti posztot kedveli,

(iii.) a poszt komment szekciójában megoszt egy fotót, amin a saját körömmunkája látható, mellette a BrillBird Hypnotic gel&lac termék(ek), amivel a manikűr készült.

 

Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.

 

3.2) A Játékban való részvétel további feltétele, hogy a Játékos rendelkezzen saját, publikus Facebook felhasználói fiókkal, amely alapján személye azonosítható.

 

3.3) A Játékban részt vehet minden cselekvőképes és – törvényes képviselője hozzájárulásával –korlátozottan cselekvőképes, magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy.

 

3.4) A Játék a Játékos számára ingyenes és semmilyen vásárlási kötelezettséggel nem jár.

 

3.5) A Játék 2024. február 29. napján 13 óra 00 perckor kerül meghirdetésre és 2024. március 14. napján 23 óra 59 perckor ér véget. A Játékos a jelen Tájékoztatóban írott feltételeknek ezen határidőn belül tehet eleget.

 

3.6) A Játékos a Játékban történő részvételtől a Játék teljes időtartama alatt bármikor elállhat. Az erre vonatkozó nyilatkozatát a Játékos a Szervező 1. pontban meghatározott e-mail címére küldött elektronikus levélben teheti meg.

 

4) Nyeremény; a nyertes kiválasztása, értesítése, a nyeremény átadása

 

4.1) A nyeremény:

Egy, a BrillBird Europe Kft. által kiválogatott csomag, amely a következő termékeket tartalmazza:

Hypnotic Gel&Lac 4ml 213

Hypnotic gel&lac 4ml 216

Hypnotic Gel&Lac Latte 4ml 153

Hypnotic Gel&Lac 4ml 211

Hypnotic gel&lac 4ml 160

Hypnotic Gel&Lac 4ml 223

Hypnotic gel&lac 4ml 220

Hypnotic Gel&Lac 4ml 193

Hypnotic Gel&Lac 4ml 199

Hypnotic Gel&Lac 4ml 210

Hypnotic Gel&Lac 4ml 209

Hypnotic Gel&Lac 4ml 155

Hypnotic Gel&Lac 4ml 214

Hypnotic gel&lac 4ml 182

Hypnotic Gel&Lac 4ml 215

Hypnotic Gel&Lac 4ml 158

Hypnotic Gel&Lac 4ml 159

Hypnotic Gel&Lac 4ml 181

Hypnotic Gel&Lac 4ml 225

Hypnotic Gel&Lac 4ml 183

 

4.2) A Játékban 50, azaz ötven nyertes kerül kiválasztásra, azon Játékosok közül, akik a jelen Tájékoztató 3.1. pontja szerint a Játékra jelentkeztek és a jelen Tájékoztatóban írott egyéb feltételeknek is megfelelnek.

 

4.3) A nyeremények kisorsolására 2024. március 15. napján 13 óra 00 perckor, véletlenszerű, számítógépes sorsolással kerül sor.

 

4.4) A nyertes a kiválasztás után a BrillBird Europe Kft.-t legkésőbb 2024. március 19. napjáig privát Facebook üzenetben felkeresi, a BrillBird Europe Kft. pedig a nyertes nevét közzéteszi a Facebook oldalon. Amennyiben a nyertes Játékos nem veszi fel a kapcsolatot a BrillBird Europe Kft.-vel, 2024. március 18. napján megkísérlik a felkeresést.

 

A nyertes Játékosnak el kell küldenie a teljes nevét, ha az eltér a Facebook profiljában megadott nevétől, valamint postázási címét (irányítószám, település neve, közterület neve, közterület jellege, házszám, épület/lépcsőház száma/jele, emelet, ajtószám), email címét és telefonszámát a nyeremény átadásának lebonyolítása érdekében.

A jelen pontban meghatározott válaszadási határidő jogvesztő, annak eredménytelen eltelte esetén a nyertes Játékos a nyereményre való jogosultságát elveszti.

 

4.5) A nyereményt a Szervező futárszolgálattal juttatja el a nyerteshez az általa megadott címre, egyszeri alkalommal, a Játék lezárását és a nyertessel való címegyeztetést követő 30 napon belül. Amennyiben a nyeremény nyertes részére történő kézbesítése sikertelen és a nyertes a sikertelen kézbesítésre vonatkozó értesítést követő 30 napon belül nem veszi át a nyereményt, úgy a nyereményre vonatkozó jogát elveszti.

 

5) Egyéb rendelkezések

 

5.1) A Szervezők tájékoztatják a Játékosokat, hogy – a Szervezők a saját Facebook oldaluk használatán túlmenően – nem állnak kapcsolatban a Facebookkal, a Játékot a Facebook semmilyen módon nem ajánlja, nem szponzorálja, nem támogatja, nem szervezi és nem hagyja jóvá.  Így a Facebook a Játékkal kapcsolatban, abból eredően semmilyen kötelezettség, felelősség nem terheli, a Játékkal kapcsolatban, abból eredően felmerült panasz kezelésére nem köteles és nem jogosult, a Játékkal összefüggő igény, követelés kielégítéséért nem felel.

A Játékért – annak valamennyi elemét, és az azzal összefüggésben bármely személy részéről, bármikor felmerült igényt, követelést is ideértve –, kizárólag a Szervezők felelősek.

 

5.2) A Játékos a Játékra történő jelentkezéssel elfogadja a jelen Tájékoztatóban foglaltakat.

A Játékos a Játékra történő jelentkezéssel elfogadja a BrillBird Europe Kft. Nyereményjáték-szabályzatát. A Nyereményjáték szabályzat és a jelen Tájékoztató eltérése esetén a jelen Tájékoztató rendelkezései az irányadók.

A Játékos a Játékra történt jelentkezéssel elfogadja a BrillBird Europe Kft. Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztatóját.

 

Budapest, 2024. február 28.